Päise logo

Logo

Avalehe pilt

Avalehe pilt

 

LASVET Patendibüroo OÜ on asutatud samaaegselt Eesti tööstusomandi õiguskaitse süsteemi taaskäivitamisega 1992. aastal.

 LASVETis töötab hetkel 9 atesteeritud volinikku, kes osutavad teenuseid kogu intellektuaalse omandi spektri ulatuses. Meie erialade hulka kuuluvad muu hulgas: patendid/leiutised ja kasulikud mudelid, kaubamärgid, tööstusdisainid, geograafiliste tähised, domeeninimed, kõlvatu konkurents jne.

 20 tegevusaasta jooksul oleme omandanud LASVETis pikaaegse kogemuse klientide esindamisel Patendiametis, Tööstusomandi Apellatisoonikomisjonis ning ka Eesti Vabariigi kohtutes. Esindame kliente Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM), Euroopa Patendiametis (EPO), tolliametites jne.

 Kohtuasjades esindavad meie volinikud kliente iseseisvalt haldusorganites ning esimeses ja teises kohtuastmes. Keerukamate kaasuste puhul teeme koostööd juhtivate advokaadibüroodega, tagamaks oma klientidele parima võimaliku lahendi. Tänu välisriikide kolleegidele ja partneritele oleme võimelised kaitsma oma klientide õigusi põhimõtteliselt ükskõik millises maailma riigis.

Hindame LASVET Patendibüroos kõrgelt ka meie volinike jätkuvat intellektuaalset arengut. Võtame osa rahvusvahelistest seminaridest ja konverentsidest ning õpetame intellektuaalse omandi õigust ülikoolis, olles kõige selle läbi kursis uusimate erialaste arengutega.

 LASVET ja/või tema volinikud on järgnevate organisatsioonide liikmed: EPS, ECTA, INTA, AIPPI, FICPI, EJL.