Päise logo

Logo

Avalehe pilt

Avalehe pilt

Tööstusdisainid

 

Tööstusdisainiga kaitstakse uue ja eristatava toote tasapinnalist või ruumilist väliskujundust, välisilme tunnusjoonte kogumit. Selle moodustavad  vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

 Aitame välja töötada ning paika panna spetsiifilise disainistrateegia, süstemaatilise tegevuskava toodete ja nende osade väliskujunduse kaitsmiseks. Siia alla kuulub ka vajaliku eelarve koostamine iga sammu jaoks.  Pakume teenuseid disainilahenduste taotluste koostamisel, esitamisel ning kaitsmisel Eesti Patendiametis ning muudes institutsioonides (sh Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis (WIPO)).

 Osutame teenust õiguste kaitsmisel disainivaidlustes nii kohalikes- kui ka Euroopa Liidu ametites (sh OHIM) ning kohtutes. Tänu välispartneritele oleme võimelised kaitsma oma klientide õigusi praktiliselt igas riigis.        

Kontakt: Linnar Puusepp, patendivolinik ja Jürgen Toome, patendivolinik