Päise logo

Logo

Avalehe pilt

Avalehe pilt

Jaak Ostrat

Ettekanded

1. Jaak Ostrat. Direct implementation of international treaties and the European Law in the intellectual property practice in Estonia. AIPPI Intellektuaalomandi Balti konverents Riias, 5-7 aprill 2005.

2. Jaak Ostrat. Patent litigation in the Baltic states. Estonia, Latvia and Lithuania. Euroopa intellektuaalomandi praktikute kongress Spoletos Itaalias, 25-28 mai 2005.

3. Jaak Ostrat. European and Community patents.  Brothers or rivals?AIPPI intellektuaal­omandi Balti konverents Tallinnas, 2 -5 september 2009.

4. Jaak Ostrat. Kes on patendivolinik? Eesti Patendiameti seminar, Tallinn, 18. aprill 2012.

5. Jaak Ostrat. Patents and Utility Models in Estonia. FICPI regionaalne seminar, Stockholm ,7. märts 2013.

Publikatsioonid

1. Jaak Ostrat. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon. Senine praktika ja õiguslikud probleemid, Juridica, 1996, nr.2, lk.50-52

2. Jaak Ostrat. Disainlahenduste õiguskaitse probleeme - Juridica, 1996, nr.5, lk.232-236

3. Jaak Ostrat. Eesti kaubamärgiseaduse täiustamise probleeme, Juridica, 1997, nr.6, lk.310-313

4. Jaak Ostrat. Eesti tööstusdisainilahenduste kaitse seadus, Juridica, 1998, nr.3, lk.134-137

5. Jaak Ostrat. Kaubamärgiseaduse kohaldamise probleeme, Juridica, 1998, nr.8, lk.404-406

6. Jaak Ostrat. Tehnikaobjekti vastavus õiguskaitse saanud leiutisele. Õiguslikud probleemid, Juridica, 1999, nr.3, lk.109-113

7. Jaak Ostrat. Õiguste ammendumise doktriin Eesti tööstusomandi õiguskaitses, Juridica, 1999, nr.8, lk.407-410

8. Jaak Ostrat. Patendivoliniku staatuse õigusreguleerimise probleeme, Juridica, 2000, nr.2, lk.100-105

9. Raul Kartus and Jaak Ostrat. Leiutis ja patendinõudlus. Metoodilised juhised, Patendiamet, Tallinn 2001, 37 lk.

10. Jaak Ostrat. The Estonian Act on Patent Attorneys enacted, Patent World, September 2001, p 11.

11. Jaak Ostrat. Kaubamärgi kustutamine registrist. Õiguslikud probleemid, Juridica, 2000, nr.10, lk.633-637

12. Jaak Ostrat. Kasuliku mudeli seaduse uuendatud variant. Siiski samm edasi, Juridica, 2001, nr.2, lk.106-112

13. Jaak Ostrat. Tööstusomandi vaidluste kohtueelne lahendamine, Juridica, 2002, nr.4, lk.242-253

14. Jaak Ostrat. Tööstusomandi õiguskaitse seadustiku reform käivitus. Uus kaubamärgiseadus, Juridica, 2002, nr.6, lk.380-390

15. Jaak Ostrat ja Raul Kartus. Leiutise uudsussoodustus,Juridica, 2002, nr.10, lk.695-701

16. Jaak Ostrat. Uuendatud patendiseadus – teine oluline samm tööstusomandi õiguskaitse seadustiku reformis, Juridica, 2003, nr.7, lk.475-484

17. Jaak Ostrat. Eesti kaubamärgimaastik pärast ühinemist Euroopa Liiduga. Euroopa Ühenduse kaubamärk ja Eesti ettevõtja, Juridica, 2004, nr.4, lk.234-242

18. Jaak Ostrat. Euroopa õiguse otsekohaldamine tööstusomandi valdkonnas. Meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse, Juridica, 2004, nr.8, lk.560-567

19. Jaak Ostrat. Patendist tulenevate õiguste teostamine. Metoodilised juhised, Patendiamet, Tallinn 2004, 53 lk

20. Jaak Ostrat. Patendist tulenevate õiguste teostamine. Metoodilised juhised, Patendiamet, Tallinn 2005, 78 lk. 2., täiendatud väljaanne

21. Raul Kartus ja Jaak Ostrat. Leiutis ja patendinõudlus. Metoodilised juhised, Patendiamet, Tallinn 2006, 69 lk. 2., täiendatud väljaanne

22. Jaak Ostrat. Kaitsmata toodang on probleemide allikas, Juura, Tallinn 2006, 67 lk

23. Jaak Ostrat.Töösuhtes või muu lepingu täitmisel tehtud leiutise õigusliku reguleerimise probleeme. Kas lepinguvabadus või eraldi seadus? Juridica, 2007, nr.3, lk.189-198

24. Jaak Ostrat. Salastatud leiutis Eesti õiguses. Juridica, 2012, nr.7, lk.565-572