Päise logo

Logo

Avalehe pilt

Avalehe pilt

Patendid ning kasulikud mudelid

 

Patendid ning kasulikud mudelid kaitsevad tehnikavaldkonna leiutisi. Leiutiseks võib olla seade, meetod, aine, kaasa arvatud bioloogiline aine, või nende kombinatsioon.        

Viime läbi nime- või objektipõhiseid patendiotsinguid, mis võimaldavad hinnata leiutiste uudsust ning leiutustaset ja hoida silma peal konkurentide tegevusel. Aitame välja töötada ning paika panna spetsiifilise patentimisstrateegia, süstemaatilise tegevuskava leiutiste kaitsmiseks. Siia alla kuulub ka vajaliku eelarve koostamine iga sammu jaoks. Pakume teenuseid patendi- ning kasulike mudelite taotluste koostamisel, esitamisel ning kaitsmisel Eesti Patendiametis ning Euroopa Patendiametis.

Osutame teenust õiguste kaitsmisel patentide ning kasulike mudelite vaidlustes nii kohalikes kui ka Euroopa Liidu ametites ning kohtutes. Tänu headele välispartneritele oleme võimelised kaitsma oma klientide õigusi praktiliselt igas riigis.

 

Kontakt: Jaak Ostrat, PhD, patendivolinik, partner