Päise logo

Logo

Avalehe pilt

Avalehe pilt

Muudatustest täiendava kaitse kehtivusaja arvutamisel

11.09.2014

Apellatsioonikomisjon otsustas 21. augustil 2014.a. (otsuse nr 1424-o), et täiendava kaitse kehtivusaja arvutamisel tuleb kasutada vastava turustusloa väljaandmisest teatamise kuupäeva, mitte aga turustusloa väljaandmise otsuse tegemise kuupäeva.