Päise logo

Logo

Avalehe pilt

Avalehe pilt

Kaubamärgid

 

Kaubamärk on sõna, 3D kuju, meloodia või muu tähis. Kaubamärk eristab ühe ettevõtte kaupu või teenuseid teise ettevõtte omadest.         

Viime läbi kaubamärgiotsinguid, mis võimaldavad hinnata kaubamärgi registreeritavust, sh võimalikke konflikte varasemate õigustega. See võimaldab tagada, et mitteregistreeritavaid kaubamärke ei taotleta, aidates seeläbi ära hoida põhjendamatuid kulutusi ning hoides pilku peal ka konkurentide tegevusel. Aitame välja töötada ning paika panna spetsiifilise kaubamärgistrateegia, süstemaatilise tegevuskava eristavate märkide kaitsmiseks. Siia alla kuulub ka vajaliku eelarve koostamine iga sammu jaoks. Pakume teenuseid kaubamärgitaotluste koostamisel, esitamisel ning kaitsmisel Eesti Patendiametis ning Euroopa institutsioonides (eelkõige Euroopa Siseturu Ühtlustamise Amet, OHIM).         

Osutame teenust õiguste kaitsmisel kaubamärgivaidlustes nii kohalikes kui ka Euroopa Liidu ametites (sh OHIM) ning kohtutes. Tänu välispartneritele oleme võimelised kaitsma oma klientide õigusi praktiliselt igas riigis.

 

Kontakt: Villu Pavelts, patendivolinik, partner