Päise logo

Logo

Avalehe pilt

Avalehe pilt

LASVET Patendibüroo OÜ on asutatud 1992. aastal samaaegselt tööstusomandi õiguskaitse süsteemi taastamisega Eesti Vabariigis. Omame üle 20. aastast kogemust intellektuaalse omandi õigusteenuste osutamisel. See väljendub meie teadmistes, oskustes ja võimekuses ennetada ning lahendada probleeme. Pikaajaline kogemus võimaldab anda nõu, kuidas ennetada konflikte, hoides seejuures kokku aega ja raha. Probleemide tekkimisel on esiplaanil kliendi huvid saavutamaks otstarbekaim ja ratsionaalseim lahendus.

LASVETi meeskonda kuulub 9 patendivolinikku, kes osutavad teenuseid kogu intellektuaalse omandi spektri ulatuses, sh kaubamärkide, patentide ja tööstusdisainide alal. Teenuste hinnad on kokkuleppelised. Koostöös EASiga võimalik taotleda toetust (nn innovatsiooniosakud).

WTRWorld Trademark Review: „Taotluste esitamises vilunud LASVET on osutanud kõrgelt hinnatud õigusteenuseid mõjukatele klientidele üle 20 aasta. Andes tööd 9 kogenud volinikule ning omades rahvusvahelist konktaktide võrgustikku ei ole ükski väljakutse nende jaoks liiga suur.“

MIP Managing Intellectual Property IP STARS hindab LASVETit pädeva ettevõttena nii kaubamärkide/autoriõiguse küsimustes kui ka patente puudutavates vaidlustes.